kentrikiodos-logo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7.1.3 της Σύμβασης Παραχώρησης και μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων, η από 9.7.2019 Ετήσια (μετά από αναβολή) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την ταυτόχρονη ισόποση μετατροπή της μειώσεως αυτής σε Δευτερογενές Χρέος προς το μέτοχο. Κατ’ακολουθία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ πενήντα εννέα εκατομμυρίων (€ 59.000.000,00) με επιστροφή κεφαλαίου και την ταυτόχρονη έκδοση ισόποσου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου Μειωμένης Εξασφάλισης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά τις εκ του νόμου απαιτούμενες εγκρίσεις και την καταχώριση της σχετικής ανακοίνωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., θα ανέρχεται σε ευρώ έξι εκατομμύρια (€ 6.000.000,00) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστη».