kentrikiodos-logo
>>>Κανονιστική συμμόρφωση

Κανονιστική συμμόρφωση

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ομαλή και συνεχή λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης της, η οποία απορρέει όχι μόνο από τις υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης αλλά και από την δέσμευσή της για υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας σε συνδυασμό με τις πλέον ποιοτικές υπηρεσίες, η Κεντρική Οδός εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΔΚΣ).

Η Κεντρική Οδός ως μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας (ΚΗΔ) και την Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στον ΚΗΔ  αποτυπώνονται οι βασικές αρχές, οι πεποιθήσεις, η εταιρική κουλτούρα, και θέματα επιχειρησιακής ηθικής του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στο πλαίσιο του ΣΔΚΣ η εταιρεία στοχεύει στην αναγνώριση του ευρύτερου Κανονιστικού Πλαισίου (Σύμβαση Παραχώρησης, νομοθεσία, τεχνικά πρότυπα, κ.α.) που διέπει το σύνολο των δραστηριοτήτων Λειτουργίας και Συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης της, στη διαχείριση περιστατικών καταγγελιών από τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κατάλληλη υλοποίηση ενεργειών για την αντιμετώπιση τυχόν καταγγελιών.

Η Κεντρική Οδός έχει συστήσει Ομάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΟΚΣ), η οποία σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας είναι αρμόδια για την παρακολούθηση τήρησης του ΚΗΔ και των εφαρμοζόμενων πολιτικών, καθώς επίσης και τον συντονισμό της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΔΚΣ.

Τέλος, σημειώνεται ότι το ΣΔΕΣ της Κεντρικής Οδού είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37301:2021.