kentrikiodos-logo
>>Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Η Κεντρική Οδός προσφέρει στους συνεργάτες της την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο για τη χώρα μας και να αξιοποιήσουν την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας.
Προτεραιότητα για τη Διοίκηση και το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η δημιουργία ενός άριστου επαγγελματικού περιβάλλοντος με έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων, τη συνεχή ανάπτυξή τους και την αξιοποίηση των ταλέντων τους.
Η εταιρία μας διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων βάσει της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρία μας αυτή τη χρονική περίοδο

Θέσεις Αυτοκινητοδρόμου

Σύντομο Προφίλ Ρόλου: Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Συντήρησης Συστημάτων Λειτουργίας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των σηράγγων.

 

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.
 • Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
 • Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
 • Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον τομέα Ηλεκτρολογίας με άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη 3ης ή 4ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

 • Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία

 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον σχετικό κωδικό της θέσης ΗΒΦ-0324.

Σύντομο προφίλ θέσης: Ο ρόλος ανήκει στην Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Οδός Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ και κύρια ενασχόληση του είναι η εποπτεία των έργων βαριάς συντήρησης καθώς και άλλων Η/Μ κατασκευών & εγκαταστάσεων. Η θέση θα έχει έδρα τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Ν. Ερυθραία.

 

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεύει και συντονίζει τα έργα ΗΜ που του ανατίθενται εξασφαλίζοντας το κόστος, τις προθεσμίες και τις προδιάγραφες του σχεδιασμού.
 • Παρακολουθεί την πορεία των εργασιών στο πεδίο.
 • Διατυπώνει την άποψη του για τα αιτήματα του
 • Κατασκευαστή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τον προϋπολογισμό και τις συμβατικές υποχρεώσεις.
 • Παρακολουθεί τους υπεργολάβους Η/Μ εγκαταστάσεων, αξιολογώντας την αποδοτικότητα των εργασιών τους.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία και την παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού των Η/Μ Έργων της Τεχνικής Διεύθυνσης.
 • Προετοιμάζει τις επίσημες αναφορές για το σύνολο του έργου της βαριάς συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων.
 • Εποπτεύει την υλοποίηση όλων των διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας (Σύστημα Διαχείρισης Υ&Α), στα πλαίσια του ρόλου του.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
  Μεταπτυχιακό σε ανάλογη κατεύθυνση ή τη διαχείριση έργου θα θεωρηθεί προσόν
  3 – 5 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε εγκατάσταση και συντήρηση Η/M εξοπλισμού, διαχείριση υπεργολάβων, προετοιμασία και επεξεργασία συμβάσεων
  Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Καλή γνώση AutoCAD & MS Project
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

 • Άριστες Επικοινωνιακές & Διαπροσωπικές Δεξιότητες
 • Διαχείριση Χρόνου και Προτεραιοτήτων
 • Οργάνωση και Μεθοδικότητα

 

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στον παρακάτω σύνδεσμο: Μηχανικός Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων – ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ / GEK TERNA GROUP (workable.com) ή αποστέλλοντας το στο hr@neaodos.gr

Διοικητικές Θέσεις